Corry Loermans

Transformatie

De ervaring van indrukwekkende natuur in Oost Turkije en Nepal heeft een grote rol gespeeld in haar werk. Een rituele slachting in Nepal legde haar focus op het thema 'offer' en het leven en de dood.

 

Proces

De confrontatie met een andere cultuur maakte haar ook bewust van het feit dat onze wereld en ons wereldbeeld in het Westen anders is en zeker niet de enige mogelijkheid.

In de loop der jaren zijn de herinneringen aan de ervaringen tijdens het reizen en ook haar werk getransformeerd.

Van aanvankelijk vrij realistisch werk naar werk zonder direct  herkenbare voorstelling, waarin  essentie en betekenis van de thema‚Äôs  behouden zijn en sterker gemaakt.

 

Werk

In de serie werken met de titel transformatie zijn aspecten van het 'offer' aanwezig en tegelijkertijd zijn ze een afspiegeling van de schoonheid en sereniteit van de natuur. De kleuren en de stapeling van vlakken refereren aan de elementen water, lucht en aarde.

Het werkproces zelf is  een voltooiing van het transformatieproces:  'Hollands landschap' verwijst naar het Nederlandse landschap en naar de Hollandse schildertraditie.

 

 

>

>

Het verlangen naar  contact - en verbinding met - de ander is een grote drijfveer in ons leven. Tegelijkertijd hebben we behoefte aan een eigen plek en een eigen leven. De recente werken gaan over deze tegenstrijdigheden en over het zoeken naar balans.

 

Het werk

Krachtige  verfstrepen laten een beweging zien naar het andere, onbekende;  tegelijkertijd zijn ze een  terugtrekkende, naar binnen gekeerde beweging .

Het element toeval in de werken door het bewust gebruik maken van het laten uitlopen van de verf  is een weerspiegeling van dingen die gebeuren in het leven zonder dat je er absolute controle over hebt.

 

Religie en kunst

Religie en kunst zijn twee belangrijke gegevens in diverse culturen. Ze komen voort uit onze behoefte aan meer inzicht in de mens en het leven, en het verlangen naar geluk.

 

Poort naar de hemel

De zoektocht naar schoonheid en geluk.

Het maken van een werk kan een weg naar geluk zijn. De meditatieve toewijding waaruit het werk is ontstaan kan bij de beschouwer ook een bewustzijn van tijd en rust oproepen en een ervaring  geven van schoonheid en geluk.

 

 

>

>

Confrontatie

De confrontatie met de realiteit van vernietiging van ons milieu, oorlogen en dreiging van geweld; het toenemend geweld in Europa; de teloorgang van de westerse, Europese, christelijke cultuur en tradities zijn de directe aanleiding voor deze werken.

 

Werk

In de werken  komt letterlijk ruimte door gebruik van andere materialen zoals papierproppen doordrenkt met verf, drukinkt en lijm, die op of tussen doeken gepropt zijn.

De werken hebben een meer confronterend karakter. Ze zijn een beetje smerig.

Hier is niet gezocht naar schoonheid, maar naar het zichtbaar maken van vernietigende krachten in de natuur en vernietiging van de wereld en de mens, door de mens.

 

In de twee werken waarin de eerder ontwikkelde beeldtaal met de grote verfstrepen te zien is, is de verf veel plastischer gebruikt: dit om de agressie van de huidige situatie - niet alleen door de sterke kleur rood en de meer agressieve beweging - ook in de verfdikte te laten zien.

>

>

Corry Loermans

Molenveldlaan  136

6523 RN  Nijmegen

Gelderland

The Netherlands

 

 

E-mail: corryloermans@gmail.com

Mobiel: +(0)6 83 39 91 07

 

Ontwerp website: Stilus-go.nl  (Ton Lukassen)

Fotografie: Stilus-go .nl

Tekst: Corry Loermans